DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OOK drůbeže

Zpráva odborné komise drůbeže za rok 2019 při OO Brno

Na úvod mé zprávy bych velice rád poděkoval všem aktivním chovatelům, kteří nám všem napomohli k úspěchům, o kterých bych rád mluvil ve svém komentáři.

Druhé pololetí roku bývá pro nás chovatele o to náročnější, že začíná kolotoč výstav, musíme připravovat zvířata, která jsme odchovali a vytipovali právě k této vrcholné činnosti, na kterou se těší každý z nás. Je pravda, že oproti roku 2019 bylo objednáno o víc jak dvě stě kroužků míň. Předpokládám, že hranici 4 000 kroužků doženeme doobjednávkami. Uzávěrka doobjednávek bude uzavřena 21.února v 17°° hodin na Plotní. V tuhle dobu zároveň pořádáme i Aktiv drůbeže, na který zvu všechny předsedy odbornosti drůbeže ze základních organizací.

Rok 2019 vrátil naše chovatele drůbeže opět na pomyslné výsluní. Výsledků, kterých naši chovatelé drůbeže dosáhli, vrátilo naši Oblast Brno na přední místa jak na Moravě, tak v celé České republice. Ale pěkně od začátku. Našim chovatelským svátkem na oblasti je již tradiční Oblastní výstava, konaná v krásném prostředí nově budovaného výstavního areálu v Ivančicích 19.-20.10. 2019.

Pořadí: Organizace 1) Ořechov 963,5 bodů

2) Mor. Bránice 948,5 bodů

3) Ostopovice 943,- bodů

4) Ivančice 933,- bodů

5) Říčany 931,5 bodů

 

Pořadí: Jednotlivci

Drůbež velká Hedvábnička bílá 98,5 bodů Morávek Roman Drůbež zdrobnělá Antverpský vousáč 95,- bodů Foltán Zdeněk Drůbež vodní Zdr.kachna bílá 97,- bodů Morávek Roman Drůbež ostatní Perlička modrá 94,- bodů Odehnal Martin Nejlepší mladý chovatel zW. černá 93,- bodů Kopáček Jan


 

Následovala Národní výstava v Lysé nad Labem, při které se pořádá soutěž mezi jednotlivými okresy naší republiky. Na této výstavě jsme obsadili krásné druhé místo. Na první jsme měli ztrátu pouhé 4 body. Je škoda, že nevystavili všichni mnou oslovení chovatelé, první místo by nás neminulo a finanční odměna by byla o pár tisíc větší. Snad příště.

Dík patří:

Martin odehnal - Kachna smaragdová

Martina Matušková - Česká slepice zlatě kropenatá

Martina Matušková - Česká slepice stříbrně kropenatá

Sec Jiří - Zdrobnělá kachna divoce zbarvená

Škvařil Vladimír- Zdrobnělá Wyandotka stříbrně koroptví vlnitá

Valeš Rostislav - Hempšírka měděně červená

Další, pro nás velice významnou a oblíbenou výstavou je naše jihomoravská výstava ,,MORAVIA", která se koná na brněnském výstavišti. Výstava je pořádaná také jako soutěžní, je na chovatelích jednotlivých okresů, zda se do soutěže zapojí a budou soutěžit o putovní pohár Milana Uhra a finanční podporu. Vybírání zvířat do soutěže zbylo málem opět jenom na mně. Oslovil jsem několik chovatelů-posuzovatelů z našich organizací, zda-li by mně nepomohli tento značně náročný, ale i zodpovědný úkol splnit. Bohužel jsem nepochodil, byli zaneprázdněni, možná se jenom trochu báli zodpovědnost, co kdyby jsme dopadli špatně. Máme ale štěstí, že máme ve spolku i takové odborníky, kteří se nebojí a pomohli mně tento nevděčný úkol splnit. Jirka Sec z Ořechova a Petr Peloušek z Ostopovic s mou maličkostí, jsou ti, kteří vlastně vybrali vítězná zvířata na Morávii a napomohli tím k vítězství v kategorii drůbež a následně k celkovému prvenství. Děkuji, kamarádi.

Předseda OOKD Valeš Rosťa

 


 

Zpráva OOK drůbeže za rok 2018.

Vážení přátelé, chovatelé,

rád bych Vás seznámil s činností drůbežářské sekce v uplynulém roce. Jako každý rok, tak i ten loňský byl pro řadu chovatelů náročný, ale také úspěšný.Bývá již tradicí, že Oblastní výstava je takový náš chovatelský svátek a je to také první prověrka připravenosti chovatelů na výstavní sezónu. Ta letošní se konala 20.-21.10 v Ivančicích. Chovatelé této organizace neustále svůj areál vylepšují a proto neustále se zlepšující podmínky skytají lepší a lepší zázemí pro jakékoliv výstavy.

K Oblastní výstavě patří soutěžení a letos tomu nebylo jinak.Umístění jednotlivých organizací v odbornosti drůbeže bylo následující :

1) ZO Ostopovice - 1118,5 bodů

2) ZO Ořechov - 1034,- bodů

3) ZO Říčany - 1027,- bodů

4) ZO M.Bránice - 1026,5 bodů

5) ZO Ivančice - 836,- bodů

6) ZO Kuřim - 745,- bodů

Nejlepší vystavená drůbež byla ohodnocena Čestnými cenami a nejlepší organizace obdržely poháry Množství objednávaných kroužků se opět přehouplo přes 4 000 kusů, ale očekávané navýšení vystavovaných zvířat se opět nekonalo. Tato nepříznivá skutečnost nás trápí už nějaký rok a nemůžeme se z toho vzpamatovat.Je na pováženou, že organizace, které objednávají 250 - 300 kroužků na rok, vystavují víc zvířat, jak ty, které spotřebují víc jak 500 kroužků na rok. Myslím, že je zapotřebí se nad touto situací zamyslet a sjednat nápravu.


 

V měsíci listopadu se konala Evropská výstava v Dánsku, ve městě Herning. Naši brněnskou oblast velice dobře reprezentovali chovatelé Roman Morávek se svými Hedvábničkami, Jirka Sec s Lakefeldkami a Rostislav Valeš s Hempšírkama. Příští výstava tohoto formátu se bude konat v sousedním Rakousku. Myslím, že by bylo velice pěkné, kdyby se osmělilo víc chovatelů drůbeže a vystavilo na této prestižní výstavě.

Za další dva týdny se konala CV v Lysé nad Labem a IV. Mistrovství České republiky, soutěž mezi okresy. Byl jsem velice rád, že nominovaní chovatelé souhlasili a vystavili vybraná zvířata i přes to, že některá byla i na Evropské výstavě, nebylo zrovna jednoduché vybrat stabilně kvalitní zvířata. Poděkování patří příteli Škvařilovi, Secovi, Morávkovi a synovi Rodanovi, dále vytavil přítel Foltán, Janků a Valeš. V kategorii drůbež jsme obsadili 9. místo a napomohli tak k celkovému 5. místu.

Další velice prestižní akcí byla výstava MORAVIA 2018, která se konala 8.-9.12.2018 na brněnském výstavišti. I na této výstavě se vyhlašuje soutěž mezi jednotlivými přihlášenými okresy. Po poměrně náročném vybírání jednotlivých zvířat jsme v soutěži obsadili krásné 3. místo, 2. místo obsadilo Znojmo a vyhráli chovatelé okresu Blansko.

Tato výstava, která opět posunula laťku kvality zas o nějakou příčku výš je vizitkou všech chovatelů, kteří jakkoli přispěli k této krásné výstavě.

Závěrem bych ještě jednou poděkoval Všem, kteří chovají drůbež nejenom pro užitek, ale i pro krásu a o tu se rádi podělí s ostatními lidmi.

Rosťa Valeš předseda OOK drůbež

Zpráva za rok 2017
Oblastní odborná komise chovatelů drůbeže 
Vážení přátelé, chovatelé. Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností odborné komise pro drůbež, při Oblastním výboru pro Brno a Brno venkov. 
Tak jak roky předešlé, tak i v roce 2017 se v naší oblasti konalo bezpočet výstav všech možných velikostí, jak počtem vystavených zvířat, tak významem vlastní akce. Malých, jak říkáme místních výstav,  bylo v loňském roce opět hodně, pro zajímavost jsem se snažil zjistit ty organizace, které se této, pro chovatele sváteční, ale pro některé i pracovní akce úspěšně zhostily. Byli to základní organizace Ořechov, Radostice, Ivančice, Říčany, Jiříkovice, ŽabčiceUnkovice, Jehnice, Brno.Židenice, Ostopovice, Tišnov, Kuřim a Moravské Bránice. To je asi půlka organizací na naší oblasti. Mimo to pořádala ZO Ivančice Oblastní výstavu. Tato pro mnohé chovatele, ta nej, kde vystaví své svěřence, je vrcholem jejich chovatelské práce a mnohdy celoživotního snažení. Letošní Oblastní výstava se konala v Ivančicích, jak jsem již poznamenal, a to 14 a 15. října. V nově opraveném a zrekonstruovaném areálu této organizace, kde není problém pořádat výstavu i za nepříznivého počasí, se sešlo necelých sto voliér drůbeže, což není ani dvě stě kusů vodní a hrabavé drůbeže. Tuto drůbež vystavilo 42 chovatelů, ovšem s pomocí chovatelů okolních oblastí.
Byly uděleny Čestné ceny za tato zvířata: 
             Kachna zakrslá bílá - 97,-  Uher Milan 
              Kachna zakrslá div. strakatá - 99,- Sec Jiří 
              Kachna zakrslá div. stříbrná - 98,-  Uher Milan 
              Perlička  - 95,-  Odehnal Martin 
              Australka - 95,- Sedláček Václav 
              Hempšírka - 98,5  Valeš Rostislav 
              Česká slepice stříbrná kropenka - 95,- Matušková Martina 
              Hedvábnička bílá - 95,5  Morávek Rodan 
              zdr. Wyandotka bílá - 95,5  Valeš Rostislav 
              zdr.  Austrlka  - 95,- Uhrová Nela MCH 
              zdr.  Velsumka stříbrně zbarvená - 95,- Odehnal Martin 
              zdr. Česká slepice zlatá kropenatá - 95,- Procházka Vladimír 
 
Na výstavě bylo ještě několik velice pěkných a vysoko hodnocených zvířat, ale omezený počet Čestných cen nedovolil tyto ocenit.  
 
Pořadí :
1.Radostice       1152 
2.Říčany            1127 
3.Ostopovice     1123
4.Mor.Bránice    1120 
5.Ořechov 
6. Tišnov            1037 
7.Blučina            1027 
8.Ivančice            931  
 
  UDĚLENÉ POHÁRY   
DRŮBEŽ VELKÁ: NH VALEŠ ROSTISLAV 
DRŮBEŽ MALÁ: zWb VALEŠ ROSTISLAV 
VODNÍ: Zk čárkovaná UHER MILAN 
OSTATNÍ: KŘEPELKA JAPONSKÁ NOSNÁ UHROVÁ NELA  
 Nechci se do budoucna smířit s myšlenkou, že na naší Oblastní výstavě, konané  kteroukoliv organizací už neuvidíme 150 voliér drůbeže. 
Na rok 2018 bylo objednáno víc jak 3700 kroužků a ještě proběhnou doobjednávky, dá se předpokládat, že počet objednaných kroužků lehce překoná hranici 4 000 objednaných kroužků. Tímto bych chtěl požádat všechny chovatele, kteří budou kroužkovat drůbež, ať této drůbeži věnují patřičnou pozornost a péči. Určitě by jsme byli velice rádi, kdyby jsme alespoň 10% zvířat z celkového počtu uviděli na příští Oblastní výstavě. 
Další významnou akcí byla dlouho připravovaná 7.Krajská Jihomoravská výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva a 1. MORAVIA BRNO  2017 na brněnském výstavišti.  
Na tuto výstavu bylo přihlášeno 1 133 kusů drůbeže, takže bylo potřeba postavit celkem stejný počet voliér různých velikostí. Na tuto akci jsme oslovili všechny naše organizace s žádostí o pomoc při stavění a po ukončení výstavy zase poklizení voliér. Protože veškeré práce v pavilonech je velice striktně časově omezena a každá hodina nad rámec smlouvy se platí, bylo zapotřebí co nejvíce pracovitých rukou, aby všechno zdárně proběhlo. Pro všechny zúčastněné bylo zajištěné třikrát denně jídlo a pití, včetně kávy. K údivu nás všech, kteří jsme se podíleli na přípravách, zájem o pomoc nebyl tak velký a co je nejhorší, že některé dny nepřišli ani ti, co to slíbili. Přidali nám tím pár starostí na víc. Ale výstava se s vypětím všech sil uskutečnila a sklidila velký úspěch jak u domácích, tak i zahraničních návštěvníků. Je potřeba se ponaučit ze vzniklých chyb a příště se jim vyvarovat.  
Při takové významné výstavě se také udělují tituly MISTR a ŠAMPION. V Brně tomu nebylo jinak a tyto tituly byly uděleny. 
MISTŘI Jižní Moravy 2017 – DRŮBEŽ 
Herynek  Jiří – Husa hn. labutí – 381,0 
Rausa Pavel – Husa česká – 383,0 
Polášková Alena – Barneveldka  zdrobnělá bílá – 382,0 
Polášková Alena – Zdr.barneveldka  stříbrná dojlemovaná  381,5 
Talaš Pavel – Kůta šedá divoká bíle lemovaná – 381,0 
Kudláček Petr – Zakrslá kachna bílá – 381,0 
Uhrová Nela MCH – Křepelka jap. div.zbarvená 
   
ŠAMPIONI Jižní Moravy 2017 - DRŮBEŽ 
Herynek Jiří – Husa labutí hnědá – 98,0 
Rausa Pavel – Husa česká  - 98,0 
Kalaš Jaroslav – Husa česká chocholatá bílá – 98,0 
Pončík Daniel MCH – Bojovnice indická  zdrobn. dvojlemovaná – 98,5 
Talaš Pavel – Krůta šedá divoká bíle lemovaná – 98,0 
Herynek Jiří – Zdr.hempšírka měděně červená – 98,5 
Uher Milan – Kachna smaragdová – 98,5 
Rohrer Václav – Kachna zakrslá  divoká  - 98,5 
Kudláček Petr – Kachna zakrslá bílá  - 98,0 
Uhrová Nela MCH – Křepelka jap.div.zbarv. – 98,5 
Další významná výstava, které se zúčastnila malá skupina chovatelů brněnska, byla výstava CHOVATEL 2017, která se konala 17.-19.11.2017 v Lysé nad Labem. Naši chovatelé tuto výstavu v kategorii drůbež vyhráli a dopomohli jsme k celkovému vítězství. Chtěl bych touto formou ještě jednou poděkovat těm chovatelům, kteří se nebojí vystavit svoje svěřence na tak prestižní výstavě. Náš okres reprezentovali za drůbež tito chovatelé: Morávek Roman, Schneiderová Iveta, Uher Milan, Valeš Rostislav. 
Mistrovství České republiky        Drůbež 2017: 
 1. Brno 2275,0 b  
2. Plzeň 2256,0 b  
3. Znojmo 2247,5 b 
 4. Praha-východ 2243,0 b  
5. Tábor 2242,5 b 
Vážení chovatelé, protože rok 2017 je za námi, tak připomínám těm, kteří se chtějí zúčastnit celoroční soutěže jednotlivců, aby do 31.1.2018 dodali posuzovací lístky drůbeže na mou e mailovou adresu nebo Petrovi Pelouškovi a Jirkovi Secovi. Vlastní vyhodnocení a zároveň aktiv drůbeže proběhne 9.2.2018 v 16 hodin v zasedací místnosti na Plotní. Ti chovatelé, kteří chtějí nahlásit případné doobjednávky kroužků, přineste nebo pošlete písemnou doobjednávku. 
Protože v loňském roce se dost chovatelů potýkalo s kokcidiózou při odchovu kuřat, můžeme si o dobrém odchovu a přípravě nosnic na sezónu něco říct formou malé přednášky. 
Těším se setkání s Vámi 
předseda OOK drůbeže Valeš Rosťa. 

Oblastní soutěž jednotlivců 2016.

Pořadí Přijmení a jméno ZO Plemeno Body
1. Odehnal Martin (MCH) Mor.Bránice Australka 1133,25
2. Valeš Rostislav Říčany zWyandotka bílá 1131,75
3. Peloušek Petr Ostopovice Vlaška koroptví 1128,25
4. Martin Odehnal (MCH) Mor.Bránice Perlička 1126,50
5. ing.Nocar Jiří Mor.Bránice zWyandotka koroptví 1124,25
6. Valeš Rostislav Říčany zWyandotka ž.kol 1123,50
7. Broskva Rostislav Ostopovice husa Česká bílá 1123,50
8. Odehnal Martin (MCH) Mor.Bránice Vlaška stříbrokrká 1121,50
9 Odfehnal Martin (MCH) Mor.Bránice Araukana 1117,50
10. Kuchaříková Jaroslava Mor.Bránice Forverka 1114,50

 

Zpráva OOK drůbeže.

Vážení přátelé, chovatelé. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností odboru drůbeže při Oblastním výboru Brno. Stalo se už tradicí, že jako první větší akce, která prověří připravenost jednotlivých výborů je Oblastní výstava. Ta letošní se konala ve spolupráci s ZO Ořechov. Výstavu místní organizace uspořádala 15. a 16. října v Ořechově. Protože Oblastní výstavu pořádá Oblast Brno ve spolupráci s místní organizací, je proto nezbytně nutné, aby přiložili ruce k dílu i všichni členi výboru a odborných komisí. Právě členové komise by se měli podílet na přípravách, zdárném průběhu a zakončení včetně úklidu po pořádaných akcích. V našem případě je to zmíněná Oblastní výstava v Ořechově a v prosinci konaná Jihomoravská výstava, tentokrát uspořádaná v Brně na BVV.Na Oblastní výstavě v Ořechově bylo postaveno na 130 voliér a v nich celkem vystaveno 280 kusů drůbeže. Z toho bylo 18 voliér vodní drůbeže, dále byly perličky a křepelky a zbývající voliéry prezentovaly drůbež hrabavou, jak velkou tak zdrobnělou. Nejlépe hodnocená zvířata byla oceněna poháry a dále bylo přiděleno celkem 30 Čestných cen. Výstava byla velice zdařilá v pěkném prostředí ořechovského areálu. Počasí nám tentokrát přálo a to je pro takovou výstavu rozhodující.

Soutěž organizací odbornost drůbež :

1.) Ořechov 1 124,5 bodů

2.) M. Bránice 1 117,5 bodů

3.) Tišnov 1 028,- bodů

4.) Ostopovice 940,5 bodů

5.) Říčany 936,5 bodů

6.) Ivančice 931,- bodů

7.) Blučina 875,- bodů

Na rok 2016 bylo objednáno přes 3 551 kroužků na drůbež, což je asi 1500 kroužků míň než v roce předešlém. I tak je to velice pěkné množství nakroužkované drůbeže na naší oblasti. Jak jsem psal v loňském roce, musím bohužel opakovat i letos, tomuto ovšem neodpovídají počty zvířat na výstavách. Oblastní výstava, 280 kusů drůbeže je sice o celých 20 kusů drůbeže víc než na výstavě loňské, ale pořád je to jen necelých 8 % z objednaných a rozdělených kroužků. A to je velice málo. Vím, že na oblasti je mnohem víc kvalitní drůbeže, je to vidět na místních a třeba i okresních výstavách. Nevím ale, proč se tyto pěkná zvířata neobjeví na oblastní, krajské nebo celostátní výstavě. Začínám nabývat dojmu, že naši chovatelé nemají odvahu vystavit svoje zvířata, která obdržela na místních výstavách vysoká bodová hodnocení a třeba i Čestnou cenu, nebyla na výstavě vyšší kategorie degradována na bodech a chovatel by utrpěl porážku. Toto je zřejmě ten hlavní problém, proč většina chovatelů nedá svá zvířata na výstavy s větší prestiží. Je to chyba, protože čím vyšší úroveň výstavy je, tím výš stoupá i hodnota vystavených zvířat. Důkazem toho, že máme zvířata opravdu na vysoké úrovni byla opětovná účast našich chovatelů na Mistrovství České republiky v Lysé nad Labem. Díky dobře vybrané drůbeži z celé naší oblasti jsme soutěž okresů v kategorii drůbeže vyhráli a tímto výsledkem jsme napomohli k celkovému vítězství v celorepublikovém hodnocení. Chovatelé, kteří se této soutěže zúčastnili a takhle dobře reprezentovali naši oblast si zaslouží veřejně poděkovat (komu?). Jako další pro naši oblast významná akce je již zmiňovaná Jihomoravská výstava, která se konala každoročně v Břeclavi. Organizačně i logisticky pro nás poměrně náročná výstava se musela přesunout z Břeclavi do brněnského regionu a to z důvodu vystoupení břeclavské oblasti z Jihomoravského sdružení. Při výběru místa na tuto vcelku prestižní výstavu padla volba na brněnské výstaviště. Každoročně žádám všechny členy naší odborné komise o spolupráci, žádost o pomoc rozesílám i do všech organizací. Je zajištěn odvoz i občerstvení a každoročně to skončí na těch samých pár obětavcích a jejich kamarádech, popřípadě chovatelích z dalších okresů.Na tuto výstavu dostal každý okres úkol, zajistit počty lidí na určité dni a dá se říct, že toto vyšlo velice dobře. Na stavění výstavy na brněnském výstavišti v pavilonu B1 se sešlo na 80 chovatelů a výstava byla postavena během dne a do večera bylo zaklecováno 80% přihlášených zvířat. Na 6. Jihomoravskou výstavu drobného zvířectva, při které se konala 2.Speciální výstava Zakrslých a Smaragdových kachen bylo připraveno 615 voliér a vystaveno víc jak 600 zvířat. Po posouzení byly přiděleny Čestné ceny. Byly uděleny tituly ,,MISTR" a ,,ŠAMPION" jižní Moravy, zvlášť výborně hodnocena zvířata obdržela ,,POHÁR". Tato výstava, která posunula pomyslnou laťku kvality o několik příček výš je vizitkou chovatelů okresů Blansko, Vyškov, Znojmo a oblasti Brno. Výstava byla velice zdařilá a vešla do podvědomí všech chovatelů, kteří se jí zúčastnily. Závěrem bych ještě jednou poděkoval Všem, kteří se alespoň trochu snaží přiložit ruku k pořádání těchto významných akcí. Rosťa Valeš předseda OOK drůbeže

KV Brno 2016:

Čestné ceny:http://cschbrno.websnadno.cz/cestne_ceny_drubez_a_holubi.xlsx

Poháry:http://cschbrno.websnadno.cz/pohary__kv_2016.xlsx

 

Soutěž okresů - drůbež pořadí okres poč. bodů:

1 Znojmo 1878,5 b

2 Vyškov 1878,0 b

3 Brno 1794,0 b

4 Blansko 1762,0 b

SOUTĚŽ ORGANIZACÍ OBLASTI BRNO – DRŮBEŽ


 

  1. OŘECHOV 1124,5 b.

  2. MOR.BRÁNICE 1117,5 b.

  3. TIŠNOV 1028,0 b.

  4. OSTOPOVICE 940,5 b.

  5. ŘÍČANY 936,5 b.

  6. IVANČICE 931,0 b.

  7. BLUČINA 875,0 b.

  8. RADOSTICE 841,5 b.


 


 

UDĚLENÉ POHÁRY


 

DRŮBEŽ VELKÁ: Plb BARTŮŠEK JAN MCH

DRŮBEŽ MALÁ: zAU NOVOTNÝ DOVID

VODNÍ: zKd MORÁVEK ROMAN

OSTATNÍ: KŘEPELKA JAPONSKÁ NOSNÁ DOBROVOLNÁ TEREZA

POHÁR MCH Plb BARTŮŠEK JAN

Zpráva OOK drůbeže za rok 2015

 

Vážení přátelé, chovatelé. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností odboru

drůbeže  při   Oblastním  výboru  Brno.

Stalo se  tradicí, že jako první větší akce, která prověří připravenost jednotlivých výborů je

Oblastní výstava. Ta letošní se konala ve spolupráci s ZO Žabčice - Unkovice. Výstavu místní

organizace uspořádala 10. a 11. října v Žabčicích. Protože Oblastní výstavu pořádá Oblast

Brno ve spolupráci s místní organizací, je proto nezbytně nutné, aby přiložili ruce k dílu i

všichni členi výboru a odborných komisí. Jen pro připomenutí, Oblastním aktivem drůbeže

byli zvoleni do Oblastní odborné komise drůbeže tito členové : Glöckner Jaromír, Sec Jiří,

Křivánek Roman, Peloušek Petr, Nečas Zdeněk, Harašta František a Valeš Rosťa, který byl

následně zvolen předsedem. Právě tito členové komise by se měli podílet na přípravách,

zdárném průběhu a zakončení včetně úklidu po pořádaných akcích. V našem případě je to

zmíněná Oblastní výstava v Žabčicích a v prosinci konaná Jihomoravská výstava v Břeclavi.

 

Na Oblastní výstavě v Žabčicích bylo postaveno na 120 voliér a v nich celkem vystaveno 260

kusů drůbeže. Z toho bylo 30 voliér vodní drůbeže, 12 voliér byly perličky a křepelky a

zbývající      voliéry      prezentovaly drůbež hrabavou, jak velkou tak zdrobnělou. Nejlépe

hodnocená zvířata byla oceněna poháry a dále bylo přiděleno celkem 20 Čestných cen.

Výstava byla velice zdařilá v pěkném prostředí, jenom škoda velkých výkyvů počasí, které

nám poměrně hodně znepříjemňovalo vlastní průběh výstavy. I přesto se nám podařilo tuto

výstavu dotáhnout do zdárného konce.

 

Soutěž organizací:                  

1) ZO Radostice         1153 bodů

 

2) ZO Ořechov             1142,5- bodů

 

3) ZO Jehnice       1127 bodů

 

4) ZO Ostopovice       1120,5 bodů

 

5) ZO Mor.Bránice    1119,5 bodů

 

6) ZO Moutnice     1027 bodů

 

7) ZO Blučina        938 bodů

 

 

 

Poháry :   

  Drůbež velká Uhrová Nela MCH            NHm 98,5

 

Drůbež malá      Sec Jiří                          zWčbs 98,-

 

Drůbež vodní Uher Milan                          zKb 97,-

 

Drůbež ostatní Uhrová Nela MCH             křepelka 98,5

 

 

 

Jako další pro naši oblast významná akce je již zmiňovaná Jihomoravská výstava, která se

koná každoročně v Břeclavě. Organizačně i logisticky pro nás poměrně náročná výstava si

vždycky žádá hodně pracovitých rukou. Každoročně žádám všechny členy naší odborné

komise o spolupráci, popřípadě oslovení i ostatních chovatelů. Je zajištěn odvoz i občerstvení

a každoročně to skončí na těch samých pár obětavcích a jejich kamarádech, popřípadě

chovatelích z dalších okresů.Na poslední konané výstavě v prosinci 2015 bylo všem

vystavovatelům z oblast Brno odpuštěno klecné za všechna vystavená zvířata. Tak nějak jsem

doufal, že tato neobvyklá věc některé chovatele zaskočí a příjdou se zeptat čím si to zasloužili

a jestli třeba nepotřebujeme s něčím pomoct. Velice rychle jsem procitl po ukončení výstavy

a vydání veškeré drůbeže jsem zjistil, že na úklid voliér jsem tam za odbor drůbeže zůstal

úplně sám. Nebýt třech kamarádů ze Znojemska, tak nevím co bych tam dělal.Sám za drůbež

byl také Jirka Sec v pondělí. Nedovedu si představit, že by to takhle mělo pokračovat. Jsme

druhá nejpočetnější oblast v republice a takhle to vypadá. Tímto opět žádám všechny

drůbežáře jednotlivých organizací k zamyšlení nad danou problematikou, která bude

projednána na aktivu drůbeže. Zpět k výstavě.

 

Na 5. Jihomoravskou výstavu drobného zvířectva, při které se konala 1.Speciální výstava

Zakrslých a Smaragdových kachen bylo připraveno 290 voliér a vystaveno víc jak 400 zvířat.

Po posouzení bylo přiděleno 35 Čestných cen. Byly uděleny tituly ,,MISTR" a ,,ŠAMPION" jižní

Moravy, zvlášť výborně hodnocena zvířata obdržela ,,POHÁR" některá i víc jak jeden. I přes

poměrné chladno, které v hale břeclavského cukrovaru bylo citelné se výstava velice povedla

a ti co se o to zasloužili si opravdu zaslouží poděkování.

 

Ještě připomínám: do 31.1.2016 poslat oceňovací lístky drůbeže pro vyhodnocení celoroční

soutěže jednotlivců. Aktiv drůbeže se bude konat 19.2.2016 na Plotní

 

Závěrem bych ještě jednou poděkoval Všem, kteří se alespoň trochu snaží přiložit ruku k

pořádání těchto významných akcí.

 

Rosťa Valeš předseda OOK drůbeže

 

Vážení chovatelé.

Uzávěrka objednávek kroužků na drůbež pro rok 2016 je 1.7.2015 !!!
Pečlivě zvažte jaké kroužky budete potřebovat na chovnou sezónu 2016
a podle toho objednejte množství a velikosti kroužků.Je potřeba co nejvíc 
snížit počet kroužků v doobjednávkách, je u nich vyšší cena a platím je hotově!
Kroužky doobjednávané na rok 2016 budou hrazeny současně při doobjednávce
z důvodu neodebrání kroužků některými organizacemi !!! Cena bude upřesněna.
Cena kroužků na rok 2016 zůstává stejná 6.- Kč.
P.S. V případě nejasností volejte.
 
S chovatelským pozdravem
 
předseda OOK drůbeže

Valeš Rostislav
Brněnská 278
66482 Říčany u Brna
mobil:+420724047962
Email:valesrosta@seznam.cz

Zpráva OOK drůbeže.

Vážení přátelé, chovatelé.

V krátkosti bych Vás seznámil s činností odborné oblastní komise drůbeže. V roce 2014 se členi naší komise spolupodíleli na pořádání Oblastní výstavy v Radosticích, která proběhla 11 a 12 října a 4. jihomoravskou výstavu v Břeclavi, kterou také pořádal Oblastní výbor Brno. Tato se konala 5 a 6 prosince 2014.

Oblastní výstava Radostice

Oblastní výstavy se zúčastnilo 39 chovatelů drůbeže a vystavilo celkem 93 voliér drůbeže vodní, hrabavé velké a zdrobnělé, perliček a křepelek. Bylo rozděleno 20 Čestných cen a 10 pohárů mezi chovatele za nejlépe hodnocenou drůbež. Výstava byla návštěvníky hodnocena velice kladně, o čemž vypovídá i poměrně dobrá návštěvnost. Jako tradičně proběhla soutěž organizací.

Výsledky v kategorii drůbež: 1) Radostice 1147,5 b

2) Říčany 1137,0 b

3) Ořechov 1131,0 b

4) Židenice 1128,5 b

5) Blučina 1125,0 b

6) Ostopovice 945,0 b

7) M. Bránice 940,5 b

8) Unkovice-Žabčice 836,5 b

9) Ivančice 744,5 b

4. jihomoravská výstava

Další velice vydařenou akcí byla 4. jihomoravská výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva v Břeclavi. Celkem bylo vystaveno přes 190 voliér drůbeže od 59 chovatelů. Druhové zastoupení drůbeže bylo velice rozmanité a

bylo se na co dívat. Jako tradičně byla vyhlášena soutěž okresů Krajského sdružení JMK. V této soutěži jsme za kategorii drůbež obsadili 3. místo a přispěli jsme tím k obhájení celkového vítězství. Dalším velice pozitivním přínosem těchto okresů byla ta skutečnost, že se dobrovolně zapojily jak do vlastní přípravy této výstavy, tak i do její likvidace, ale i úklidu, za co jim patří velké poděkování.

I po dvou písemných výzvách poslaných elektronickou poštou do všech našich organizací se odhodlalo pomoct při stavění i úklidu sotva osm lidí. Poděkování právem patří těmto chovatelům : Peloušek P. Machálek P.- ZO Ostopovice, Sec J. Sec J.ml.-ZO Ořechov, Blažek J. Vejrosta St. Valeš R. Valeš M.- ZO Říčany. Jedná se převážně o chovatele z odborné komise drůbeže.

 

Téměř ze všech organizací se vrátilo oznámení o přečtení doručené zprávy, znamená to zřejmě, že nefunguje komunikace uvnitř organizací a mohlo být o několik schopných a pracovitých rukou na víc. Tohle se bude muset do budoucna podstatně zlepšit.

 

Drůbež

Titul

 

 

 

Plemeno

 

 

 

Hodnocení

 

 

 

Chovatel(ka)

 

 

 

Mistr Jihomoravského Kraje

 

 

 

Mistr

 

 

Husa Česká

 

 

190

 

 

Uher Milan

 

 

Mistr

 

 

Česká slepice, zlatá kropenka

 

 

189

 

 

Matušková Martina

 

 

Mistr

 

 

Vyandotka zdrobnělá černá

 

 

191

 

 

Matuška Daniel MCH

 

 

Šampion Jihomoravského Kraje

 

 

 

Šampion

 

 

Kachna zakrslá čárkovaná

 

 

95,5

 

 

Uher Milan

 

 

 

Nejdůležitější termín současnosti:

Termín objednávky kroužků pro drůbež i holuby (vč. zaplacení – cena stanovena na 6 Kč/kus, při doobjednávkách v pozdějším termínu 8 Kč )

na Plotní 2. a 16. července

K cenám kroužků – výbor OO dne 2. 7. rozhodl, že:
Cena kroužků na OO bude 6 Kč kus (rozdíl připadá do rozpočtu OOK na poštovné a manipulaci).
Důvody: V minulosti z vybraných peněz zůstávalo nějaké % pro OOK a členům komisí, kteří na rozdělení pracovali – není to nic nového (pár let nazpět bylo od této „zvyklosti“ upuštěno)
Každý má samozřejmě v rámci demokratické diskuse i na patřičných jednáních toto rozhodnutí napadnout a rozporovat. Pak se musí také rozhodnout, zda je ochoten akceptovat následující každoroční úkoly:
1. na 2 -3 odpoledne dojet (za své) na Plotní, shromáždit objednávky od všech ZO a vybrat peníze,
2. zpracovat sumáře a ohlídat se vší odpovědností docela slušné peníze
3. rozdělit kroužky pro všechny organizace podle velikostí
4. na 2 -3 odpoledne dojet (za své) na Plotní, počkat až tam ze ZO přijdou a předat jim rozdělené kroužky.
Přebytek je podle rozhodnutí výboru příjmem oblastních odborných komisí chovatelů holubů a drůbeže, můžete o tom v komisích diskutovat také. Jen pro pořádek předseda ani jednatel z toho nemají ani halíř.
Zdraví M. Martinec

Zpráva odborné komise chovatelů drůbeže OO Brno

 

V měsíci únoru proběhl aktiv chovatelů drůbeže z naší oblasti Brno. Akce proběhla v zasedací místnosti oblastního výboru na Plotní. V pěkně upraveném a zkulturněném prostředí se bohužel sešlo pouhých 12 chovatelů zastupujících jen 7 organizací. Vzhledem k tomu, že naše oblast má 26 organizací je to žalostně málo.

Proběhlo vyhodnocení celoroční soutěže jednotlivců a nejlepším chovatelům byli předány poháry. Jednatel oblastního výboru také předal diplomy nejlépe hodnoceným chovatelům za udělené tituly ,, MISTR JIŽNÍ MORAVY " a ,, ŠAMPION JIŽNÍ MORAVY ".

Pořadí celoroční soutěže jednotlivců:

1) Sec Jiří - z.Velsumka

2) Sec Jiří - Sumatranka černá

3) Kuchařík Fr.. - Antverpský vousáč

4) Ryšavý St. - Plymutka žlutá

5) Konicar Jiří - z.Sasexka

6) Valeš Rost. - z.Wyandotka bílá

7) Odehnal Martin - Maranska

8) Odehnal Martin - Perličky

9) Valeš Rost. - Hempšírka

10) Odehnal Martin - Araukana

11) Procházka Vl. - z.Česká zl.kropenka

Na rok 2014 bylo rozděleno 4265 kroužků na drůbež. Je to nejvíc, co kdy bylo objednáno. Proto chci apelovat na všechny chovatele drůbeže a vedoucí odborností drůbeže v jednotlivých organizacích, aby v letošním roce přistoupili co nejzodpovědněji k vyhodnocování oceněných zvířat a na konec roku je přihlásily do celoroční soutěže. Závěrem bych chtěl všem chovatelům drůbeže popřát co nejlépe ohodnocená zvířata a věřím, že až budeme hodnotit letošní rok tak nás bude víc jak roky předešlé. S chovatelským pozdravem

předseda OOK drůbeže Rosťa Valeš.

aktualizováno: 14.03.2020 15:11:45