Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

OOK holubů

Vítejte na stránce cschbrno.websnadno.cz v sekci OOK holubů

 

Zpráva OOK chovatelů holubů 2019.

Podzim byl ve znamení pro nás významných velkých výstav. První výstavou byla v říjnu oblastní, která se opět konala v Ivančicích. Výstavu obeslalo 41 chovatelů, kteří vystavili 350 holubů 35 plemen a 65 rázů. Na holuby bylo uděleno 17 čestných cen a to na plemena výstavní tipler (Odehnal), slezský barevnohlávek (Beránková), rys (Römer), koburský skřivan (Nováček), německý výstavní (Hlavoň), benešovský (Celnar), moravská bagdeta (Konečný), norvičský voláč (Drobílek), moravský bělohlávek (Strachoň), moravský morák (Kelbl Vl.), slovenský voláč (Beránková), brněnský voláč (Ludvík), česká čejka (Koláček), francký bublák (Odehnal), arabský bublák (Römer), italský racek (Kuchařík). Na výstavě se uskutečnily soutěže pořádané OOK a to soutěž kolekcí a ZO. Soutěžních kolekcí bylo 51 a na prvních pěti místech se umístili:

1. Brněnský voláč 385 bodů Ludvík Jiří

2. Moravský morák 381 bodů Kelbl Vladimír

3. Rys 381 bodů Römer Josef

4. Koburský skřivan 380 bodů Nováček Jiří

5. Slezský barevnohlávek 379 bodů Beránková Jarmila

Soutěže ZO se zúčastnilo 8 organizací:

1. Unkovice – Žabčice 959 bodů

2. Ořechov 951 bodů

3. Kuřim 951 bodů

4. Moravské Bránice 948 bodů

5. Říčany 948 bodů

6. Rajhrad 944 bodů

7. Ostopovice 943 bodů

8. Ivančice 934 bodů

Byla to opět vydařená výstava a do budoucna si lze jenom přát, aby se objevovalo mezi námi více mladších chovatelů holubů.

V listopadu se uskutečnila celostátní výstava v Lysé n. Labem spojená opět s mistrovstvím okresů. Bylo na ní vystaveno 1 730 holubů a z naší oblast se zúčastnilo 14 chovatelů, kteří získali tři poháry a to na benešovské František Homola, na prácheňské káníky Gustav Král a na moravskou bagdetu Otakar Konečný. Čestné ceny získali Josef Römer, Vladimír Kelbl, František Kuchařík, František Homola 2x, Jiří Ludvík 2x a Bc. Alexandr Veselý dokonce 4x. Do mistrovství okresů byly vybrány kolekce př. Bartáka, Römera, Kelbla, Ludvíka, Veselého, Kuchaříka a Ráčka. Tato soutěžní kolekce se umístila v soutěži holubů na 4. místě z 21 soutěžích okresů.

O týden později byla na Slovensku celostátní výstava v Nitře, kterou také obeslali chovatelé z naší oblasti. Úspěšně si vedl Otakar Konečný ziskem čestné ceny na moravskou bagdetu a Jiří Ludvik na brněnské voláče získal všechny ceny – čestnou cenu, Šampiona SR a Mistra SR. Chci poděkovat příteli Konečnému a Römerovi za svoz zvířat z výstavy.

Poslední velkou výstavou byla v prosinci krajská výstava MORAVIA v Brně, na které bylo vystaveno 1 330 holubů. Naši chovatelé se zde neztratili, když brněnští voláči Jiřího Ludvíka získali dva poháry , další pohár na kinga František Studený, na moravské pštrosy Stanislav Spáčil a na kapucína PetrHlavoň. Šampiona MORAVIA získali Josef Römer na rysa, Stanislav Spáčil na moravského pštrosa, Petr Hlavoň na německého výstavního a na kapucína, Vladimír Kelbl na moravského moráka a Jiří Ludvík na brněnské voláče získal šampiony na holuba i holubici. Mistra MORAVIA získal Jiří Ludvík na brněnské voláče bílé a modré bělouše. Čestné ceny na holuby získali František Studený, Josef Römer, Pavel Barták, Otakar Konečný, František Boháček, Bartoloměj Vykoupil, Michaela Kuchaříková, František Kuchařík, Martin Odehnal 2x, Petr Hlavoň 3x a Jiří Ludvík také 3x. V soutěži okresů se naši holubi umístili na prvním místě ze sedmi okresů. Byla to opět další vydařená brněnská výstava a děkuji všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu.

Připomínám termín uzávěrky soutěže o nejlepšího chovatele za rok 2019, který je nejpozději 5. února na Plotní. Vyhodnocení soutěže na předtištěném formuláři.

Kroužky na rok 2020 se opozdily a budou připraveny k odebrání po 20.lednu přímo u předsedy OOK př. Ludvíka (po telefonické domluvě) anebo od 5.února každou první středu v měsíci na Plotní v Brně.

Aktiv chovatelů holubů se uskuteční v neděli 16.února 2020 v 9.30 hodin na Plotní 69 v Brně. Na aktiv jsou zváni nejen předsedové OK, ale všichni holubáři, kteří mají zájem na činnosti naší OOK. Na aktivu provedu doobjednávku kroužků r. 20, upozorňuji na zvýšenou cenu na 10,- Kč/ks + poštovné.

Závěrem přeji všem chovatelům pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů jak v chovu tak i na výstavách.

 

Jiří Ludvík, předseda OOKCHH


 


 

Nejlepší chovatelé holubů za rok 2018: 
1. Hlavoň Petr                   120 bodů 
2. Odehnal Martin             119 bodů 
3. Kuchařík František       111 bodů 
4. Beránková Jarmila       110 bodů 
5. Nováček Jiří                 105 bodů 
6. Janek Ladislav             103 bodů 
7. Studený František        100 bodů 
8.Kuchaříková Michaela    94 bodů 

Zpráva o činnosti OOKCHH v roce 2018.

Oblastní výstava se konala ve dnech 20. a 21. října za příznivého počasí v chovatelském areálu ZO ČSCH Ivančice. Areál byl rozšířen o zahradní plochu, takže na předním nádvoří bylo volné prostranství, kterého využili mladí sportovci k předvedení králičího Hopu.

Holubů byly vystaveny tři stovky od 38 vystavovatelů 33 plemen v 64 rázech. Na holuby bylo uděleno 18 čestných cen a to na : koburský skřivan, texan, m. pštros černý šupinatý, benešovský modrý, slezský barevnohlávek žlutý, rys modrý šupkatý, NVH, m. morák, slezský voláč červený bělouš, slovenský voláč černý, brněnský voláč modrý bělouš, č. čejka bezrousá, luzernský měděnolímcový, francký bublák, staroholandský kapucín italský racek ledový a gigant modrý bělouš.

Pohár na nejlepšího moravského pštrosa, který věnoval předseda OOK získal žlutý holub Karla Jaroše a pohár na nejlepší kolekci mladého chovatele, který věnoval předseda ZO ČSCH Rajhrad získal Jan Kopáček na české bubláky.

V soutěži kolekcí, kterých bylo 55 se na prvních pěti místech umístili :

 1. Brněnský voláč modrý bělouš 381 bodů Ludvík Jiří

 2. Moravský morák 381 bodů Kelbl Vladimír

 3. Brněnský voláč bílý 381 bodů Ludvík Jiří

 4. NVH 381 bodů Hlavoň Petr

 5. Slezský voláč červený bělouš 381 bodů Sedláček Václav

Soutěže základních organizací v chovu holubů se zúčastnilo osm ZO s tímto výsledkem :

 1. ZO Unkovice – Žabčice 953 bodů

 2. ZO Moravské Bránice 948 bodů

 3. ZO Rajhrad 944 bodů

 4. ZO Ořechov 943 bodů

 5. ZO Ivančice 942 bodů

 6. ZO Říčany 938 bodů

 7. ZO Kuřim 936 bodů

 8. ZO Ostopovice 936 bodů

Evropské výstavy v dánském Herningu ve dnech 9. – 11.11. se zúčastnilo z naší oblasti osm vystavovatelů z nichž se nejlépe umístili holubi MVDr. Václava Ráčka ziskem evropského šampiona. Další holubi našich chovatelů získali věcné ceny, vlajky a ceny výstavy (čestné). Chovatelům, kteří tuto náročnou výstavu obeslali patří náš dík.

Celostátní výstavu Chovatel v Lysé obeslalo 11 chovatelů z oblasti a dva získali Šampiony, dva chovatelé poháry a tři čestné ceny. Na výstavě se uskutečnila soutěž okresů a Brno se umístilo na 6. místě v chovu holubů. Bylo zde vystaveno 1727 holubů. V soutěži o plemenný chov všichni tři naši chovatelé výstavní podmínky splnili.

Krajská výstava MORAVIA se opět uskutečnila na BVV v pavilonu B ve dnech 8. a 9. 12. a bylo na ní vystaveno 1742 holubů, což je největší počet na výstavách v ČR v roce 2018. Z oblasti vystavilo holuby 33 chovatelů, kteří získali 16 čestných cen, 4 šampiony ( Barták, Studený, Ludvík, Kuchařík), 2 mistry ( Sedláček, Ludvík) a 4 poháry ( Ludvík – nej voláč, Nováček – koburský skřivan, Ludvík – nej kolekce národního plemene, Kelbl Vl. – nej moravský morák). V soutěži okresů holubáři získali 2. místo. Jednalo se o nejkrásnější výstavu s mezinárodní účastí v loňském roce v ČR. Brno má zvuk a jeho prestiž začíná vzrůstat.

V Újezdě u Brna se uskutečnily tři klubové výstavy s mezinárodní účastí ( brněnských voláčů, moravských pštrosů, strukturových holubů), ve kterých chovatelé z naší oblasti hráli prim a šířili dobré jméno našeho kraje.

Kroužky pro letošní rok jsou připraveny k odebrání na OO ČSCH Brno, Plotní 69. Doobjednávky se uskuteční do 20. února.

D Ů L E Ž I T É !! Aktiv chovatelů holubů se uskuteční v neděli 17.února v 9.30hod. v Brně na Plotní 69. Jsou zváni všichni předsedové OK a také chovatelé, kteří mají zájem o činnost v oblasti.

Jiří Ludvík, předseda OOKCHH

Soutěž o nejlepšího chovatele za rok 2017:

1. Hlavoň Petr NVH 120 bodů

2. Kuchařík František Italský racek 113 bodů

3. Janek Ladislav Moravský pštros 109 bodů

4. Homola František Benešovský 108 bodů

5. Beránková Jarmila Slezský barevnohlávek 105 bodů

6. Sec Jiří Prácheňský káník 102 bodů

7. Konečný Otakar Moravská bagdeta 97 bodů

8. Ing. Kuchaříková Michaela Moravský voláč sedlatý 88 bodů

9. Studený František Texan 86 bodů

MCH Odehnal Martin Výstavní tipler

Výsledky OV v Ivančicích ve dnech 20-21.10.2018

Holubů vystaveno   299, vystavovatelů  38, plemen  33, rázů 64, soutěžních kolekcí 55. 
Čestné ceny: koburský skřivan - Nováček Jiří, texan - Fic Ondřej, moravský pštros - Kelbl Jan, benešovský - Homola František, gigant - Kvarda František, 
slezský barevnohlávek - Beránková Jarmila, rys - Römer Josef, německý výstavní - Hlavoň Petr, moravský morák - Kelbl Vladimír, slezský voláč - Sedláček Václav, 
slovenský voláč - Beránková Jarmila, brněnský voláč - Ludvík Jiří, česká čejka bezrousá - Ing. Koláček Zdeněk, lucernský měděnolímcový holub - Hlavoň Petr, 
francký bublák - Odehnal Martin, starohandský kapucín - Hlavoň Petr, italský racek - Kuchařík František. 
  
Pohár nejlepší moravský pštros - MP žlutý - Jaroš Karel 
  
Soutěž kolekcí: 1. brněnský voláč modrý bělouš - Ludvík Jiří 
                         2. moravský morák                      - Kelbl Vladimír 
                         3. brněnský voláč bílý                  - Ludvík Jiří 
                         4. NVH                                         - Hlavoň Petr 
                         5. slezský voláč                           - Sedláček Václav 
                        všechny kolekce získaly 381 bodů 
  
Soutěž ZO:       1. Unkovice - Žabčice       953 bodů 
                         2. Moravské Bránice         948 bodů 
                         3. Rajhrad                         944 bodů 
                         4. Ořechov                        943 bodů 
                         5. Ivančice                         942 bodů 
                         6. Říčany                           938 bodů 
                         7. Kuřim                             936 bodů 
                         8. Ostopovice                     936 bodů   

Zpráva Oblastní odborná komise chovatelů holubů 2017

 V červenci byla provedena objednávka kroužků na holuby pro rok 2018. Dvacet ZO si objednalo 4 960 kroužků, je to opět další pokles, ovšem musíme připočítat chovatele mor. pštrosů, kteří odebírají kroužky z klubu. Projevuje se také úbytek chovatelů, kteří končí s chovem pro vysoký věk anebo úmrtí. 
Oblastní výstava se konala ve dnech 14. a 15. října v Ivančicích za krásného až letního počasí. Na výstavě bylo předvedeno 330 holubů, na které bylo uděleno 15 čestných cen a to na texana, mor. pštros černý šupinatý, červený a žlutý, rys modrý šupkatý, německý výstavní, benešovský červený, king červený, mor. morák, brněnský voláč bílý a modrý bělouš, arabský bublák, staroholandský kapucín, italský racek a gigant. Soutěž kolekcí, kterých bylo 72 skončila s tímto výsledkem: 
1. Brněnský voláč modrý bělouš   382 bodů   Ludvík Jiří
2. Moravský pštros žlutý                382 bodů   Jaroš Karel
3. Brněnský voláč bílý                    380 bodů   Ludvík Jiří
Soutěže ZO ČSCH se zúčastnilo 11 organizací a pořadí bylo následující: 
1. Unkovice – Žabčice        951 bodů  2. Brno 1                          950 bodů         3. Ořechov                          948 bodů
4. Rajhrad                           948 bodů  5. Kuřim                           943 bodů         6. Tišnov                             942 bodů
7. Říčany                             941 bodů  8. Ivančice                       940 bodů         9. Blučina                           936 bodů
10.  Moravské Bránice        934 bodů 11. Ostopovice                   751 bodů
Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem se uskutečnilo mistrovství okresů v jednotlivých odbornostech a v soutěži holubů jsme obsadili 3. místo ze 20. okresů. Celkově se oblast Brno umístila na 1. místě.  
Krajská výstava se pořádala ve dnech 9. a 10. prosince v Brně pod novým názvem MORAVIA. Byla to druhá největší výstava v ČR v roce 2017 a bylo na ní vystaveno rekordních 2 354 holubů. Uskutečnilo se na ní také 6 speciálních výstav a 1 expozice holubů. V soutěži o Mistra JmKV se z naší oblasti prosadili brněnští voláči Jiřího Ludvíka a titul Šampion JmKV získal king Vladimíra Škvařila, italský racek Františka Kuchaříka a pražský krátkozobý rejdič MVDr. Václava Ráčka. 
V soutěži KS se holubáři umístili na druhém místě a v soutěži MORAVIA na místě 3. Do budoucna se výběru holubů do soutěže musí věnovat větší pozornost. Ovšem na straně druhé soutěž je soutěž…. 
Zápornou stránkou této výstavy byla neochota holubářů pracovat na akci, kdy se musí výstava postavit a zbourat ve velmi krátkém čase. Přístup všech chovatelů se musí radikálně změnit! Važme si toho, že se výstavy opět vrátily do Brna, ovšem podmínky pro konání výstav proti 20. století v mnohém změnily. 
Soutěž o nejlepšího holubáře r. 2017 má stále stejné podmínky (4 holubi, 4 výstavy – 2 malé, oblastní a velká). Uzávěrka soutěže bude 7. února 2018!!! Soutěž bude vyhodnocena na známých formulářích, aby její vyplňování bylo jednodušší. Ideál by byl z každé ZO alespoň jeden soutěžící chovatel. 
Jak jistě víte letošní rok je rokem volebním a proto vyzývám všechny ZO o zaslání jmen kandidátů do oblastní odborné komise do 7. února na Plotní 69. 
D Ů L E Ž I T É : Aktiv chovatelů holubů se uskuteční 18. února 2018 na Plotní 69 v Brně.  Začátek bude v 10.00 hodin!!!! Účast zástupců všech ZO ČSCH OO Brno je NUTNÁ!!!! 
                                                                                                                      Jiří Ludvík 
 

Zpráva OOK chovatelů holubů za rok 2016.

 

OOK zajišťovala v srpnu ukázkovou expozici holubů na krajských dožínkách v Brně s expozicí brněnských voláčů ve voliérách a kulatých klecích. Kolekce měla úspěch a u návštěvníků příznivý ohlas.


 


 

Krajské výstavy mladých chovatelů v Jezeřanech- Maršovicích se zúčastnil Martin Odehnal, který na vystavené holuby získal čestnou cenu.

Oblastní výstava se konala ve dnech 15. a 16.října v Ořechově. Vystaveno bylo 388 holubů od 53 vystavovatelů 34 plemen a 67 rázů.

Čestné ceny na vystavené holuby: texan, mor. pštros černý šupinatý, modrý šupinatý, červený a žlutý, koburský skřivan, prácheňský káník, slezský barevnohlávek, gigant, NVH, benešovský bílý a červený, king, český stavák, slezský voláč, mor. morák, brněnský voláč, arabský bublák, italský racek, komárenský rejdič, výstavní tipler.

Soutěž základních organizací:

 1. Brno 1 948 bodů

 2. Unkovice-Žabčice 947 bodů

 3. Tišnov 945 bodů

 4. Ořechov 945 bodů

 5. Rajhrad 944 bodů

 6. Blučina 943 bodů

 7. Radostice 943 bodů

 8. Ivančice 942 bodů

 9. Moravské Bránice 939 bodů

 10. Jiříkovice 938 bodů

 11. Ostopovice 937 bodů

 12. Kuřim 937 bodů

 13. Říčany 930 bodů

Soutěž kolekcí:

 1. Moravský pštros žlutý 382 bodů Jaroš Karel

 2. Brněnský voláč modrý černopruhý 381 bodů Ludvík Jiří

 3. Moravský morák 381 bodů Procházka Oldřich

 4. Moravský morák 380 bodů Kelbl Vladimír

 5. Moravský pštros červený 380 bodů Spáčil Stanislav

OOK se také zúčastnila s kolekcí holubů soutěžní výstavy družebního hradeckého kraje v Josefově, která se konala ve stejném termínu s naší oblastní výstavou a přesto se i zde naši holubi prosadili, když Pavel Barták získal na mor. pštrosy pohár na nejlepší kolekci a pohár 2. pořadí jednotlivec a Jiří Ludvík na brněnské voláče pohár za 1. místo jednotlivců.

Na celostátní výstavě v Lysé jsme se úspěšně zúčastnili soutěže okresů ziskem 3. místa v holubech a celkově jsme obsadili 1. místo. Čestné ceny z našich vystavovatelů získali Jan a Vladimír Kelblovi a Muselík Zdeněk, který také získal pohár. Další pohár získal Alexandr Veselý. Šampiony získali Pavel Barták a Alexandr Veselý. Díky za dobrou reprezentaci oblasti!

Současně zde byly vystaveny kolekce plemenných chovů. Z naší oblasti se zúčastnili Pavel Barták a Jan Kelbl s moravskými pštrosy a Alexandr Veselý s kudrnáči. Výstavní podmínky všichni tři úspěšně splnili. Blahopřejeme!

Jihomoravská krajská výstava se konala ve dnech 3. a 4. 12. v Brně na výstavišti pavilon B. Bylo vystaveno 597 holubů od 95 vystavovatelů 47 plemen a 105 rázů. Čestných cen bylo uděleno 35, šampionů krajské výstavy 12 a 4 mistři. Šampiony z naší oblasti získali Vladimír Škvařil na kinga, Václav Sedláček na slezského bělouše a Jiří Ludvík na brněnské voláče holuba i holubici. Mistra krajské výstavy získal Jiří Ludvík na brněnské voláče bílé.

Soutěž okresů na krajské výstavě v chovu holubů:

 1. Brno 1 901 bodů

 2. Znojmo 1 901 bodů

 3. Vyškov 1 892 bodů

 4. Blansko 1 877 bodů

Soutěž nejlepší chovatel oblasti Brno za rok 2016:

 1. Römer Josef 116 bodů

 2. Hlavoň Petr 115 bodů

 3. Homola František 111 bodů

 4. Janek Ladislav 108 bodů

 5. -6. Kuchařík František 105 bodů

 6. -6. Procházka Oldřich 105 bodů

 7. Beránková Jarmila 104 bodů

 8. -9. Sec Jiří 103 bodů

 9. -9. Studený František 103 bodů

 10. Nováček Jiří 94 bodů

Mladý chovatel Odehnal Martin.

Objednávka kroužků na rok 2018 se uskuteční ve dnech 12. a 19. 7. na Plotní 69 v kanceláři OO ČSCH pouze u předsedy OOK Jiřího Ludvíka. Ostatní po telefonické domluvě!   

KV Brno 2016:

Čestné ceny: http://cschbrno.websnadno.cz/cestne_ceny_drubez_a_holubi.xlsx

Poháry: http://cschbrno.websnadno.cz/pohary__kv_2016.xlsx

Soutěž okresů - holubi pořadí okres poč bodů

1 Brno 1901,0 b

2 Znojmo 1901,0 b

3 Vyškov 1892,0 b

4 Blansko 1877,0 b

SOUTĚŽ ORGANIZACÍ OBLASTI BRNO – HOLUBI

1.BRNO I 948 b.

2. UNKOVICE-ŽABČICE 947 b.

3. TIŠNOV 945 b.

4. OŘECHOV 945 b.

5. RAJHRAD 944 b.

6. BLUČINA 943 b.

7. RADOSTICE 943 b.

8. IVANČICE 942 b.

9. MOR. BRÁNICE 939 b.

10. JIŘÍKOVICE 938 b.

11. OSTOPOVICE 937 b.

12. KUŘIM 937 b.

13. ŘÍČANY 930 b.


 


 

SOUTĚŽ KOLEKCÍ HOLUBŮ

1. MOR. PŠTROS ŽLUTÝ JAROŠ KAREL 382 b.

2. BRNĚNSKÝ VOLÁČ MODRÝ ČER. LUDVÍK JIŘÍ 381 b.

3. MORAVSKÝ MORÁK PROCHÁZKA OLDŘICH 381 b.

4. MORAVSKÝ MORÁK KELBL VLADIMÍR 380 b.

5. MOR. PŠTROS ČERVENÝ ONDRÁČEK IVO 380 b.

Činnost OOK Brno chovatelů holubů v r. 2015.

Oblastní komise pracuje v 9členném složení a sešla se v uplynulém roce 4x, aby řešila dobrý konkrétní úkoly. Zapojení členů komise by se ale mělo zintenzivnit, aby veškerá tíha práce nespočívala pouze na předsedovi.

Chovatelů holubů v oblasti je přibližně 120 a přesto patříme k nejaktivnější odbornosti co se týče v obesílání výstav a kroužkování. V r. 2015 jsme odebrali celkem 5 600 kroužků a v letošním roce 5400 a v klubu moravských pštrosů dalších 500 kroužků. Je to více než dvojnásobek registrace králíků a také drůbeže.

V oblasti máme tři plemenné chovy holubů a to moravské pštrosy černé Pavla Bartáka, moravské pštrosy černé šupinaté Jana Kelbla a kudrnáče žluté bělouše Bc. Alexandra Veselého, který je členem ZO Rajhrad.

V r. 2015 jsme pořádali oblastní výstavu ve dnech 10. a 11. Října v Žabčicích za sokolovnou, kde jsou odpovídající prostory na konání tak rozsáhlé akce. Poprve byla zvířata vystavena v nových klecích což ocenili všichni vystavovatelé i návštěvníci, kterých přišlo i přes nepříznivý vítr šestset.

Holubů bylo vystaveno 324 ve 30 plemenech a 69 rázech od 45 vystavovatelů. Ocenění holubů bylo následující: vynikající – 4, výborný – 18, velmi dobrý – 223, dobrý – 52, dostatečný – 3 a neoceněno bylo 24 holubů. Na holuby bylo uděleno 20 čestných cen : košoa – Řičánek Kamil, moravský pštros červený – Spáčil Stanislav, modrý – Dohnal Josef, žlutý – Jaroš Karel, slezský barevnohlávek – Beránková Jarmila,rys – Römer Josef, koburský skřivan - Römer Josef, gigant – Kvarda František, NVH – Hlavoň Petr, poštovní holub – Vodička Lubomír, benešovský – Homola František, lahore – Magal Pavel, moravská bagdeta – Ing. Müller Jaroslav, česká bagdeta – Magal Pavel, modenka – Uher Milan, slezský voláč – Sedláček Václav, moravský morák – Kelbl Vladimír, brněnský voláč – Ludvík Jiří, arabský bublák – Römer Josef.

Na výstavě se uskutečnily dvě soutěže vyhlášené OOK. Soutěže ZO se zúčastnilo 8 organizací a výsledky jsou:

1. Unkovice – Žabčice 953 b.        5. Brno 1 943 b.

2. Radostice 952 b.                        6. Jehnice 942 b.

3. Rajhrad 948 b.                           7. Ořechov 939 b.

4. Mor. Bránice 947 b.                    8. Blučina 939 b.

Druhou soutěží byla soutěž kolekcí, kterých bylo celkem 67 a na prvních pěti místech se umístili: 1. 1.brněnský voláč modrý bělouš 382 b. Ludvík Jiří

2. moravský pštros černý šupinatý 382 b. Kelbl Jan

3. moravský pštros žlutý 380 b. Jaroš Karel

4. rys modrý bělopruhý 379 b. Römer Josef

5. moravský pštros červený 379 b. Spáčil Stanislav

Pohár mladého chovatele získali výstavní tipleři Martina Odehnala,

Pohár starosty Unkovic nejlepší holub moravský pštros Jana Kelbla

Pohár starosty Unkovic nejlepší holubice brněnský voláč Jiřího Ludvíka.

Evropské výstavy ve francouzských Métách se úspěšně zúčastnilo osm chovatelů z naší oblasti. Mistra Evropy získal na kolekci kudrnáčů Bc. Alexandr Veselý a dva tituly mistrů Evropy na dvě kolekce pražských krátkozobých rejdičů získal MVDr. Václav Ráček. Evropské šampiony získali na rysa Josef Römer, na kudrnáče Bc. Alexandr Veselý a na pražského krátkozobého rejdiče MVDr. Václav Ráček. Čestné ( příplatkové ) ceny získali na rysa Josef Römer, nemoravského pštrosa Jan Kelbl, na brněnské voláče 2x Jiří Ludvík, na moravské moráky 2x VladimírKelbl, na kudrnáče Bc. Alexandr Veselý a na pražské krátkozobé rejdiče 3x MVDr. Václav Ráček. Ziskem 96 bodů se neztratili ani brňáci Vlastimila Víta, bohužel bez ceny. Všem chovatelům, kteří měli odvahu vystavit své holuby patří dík a všem úspěšným gratulujeme!

Holubáři se také zúčastnili soutěže okresů na celostátní výstavě v Lysé n. L., kde jsme se umístili na 4. místě a tak přispěli oblasti k celkovému druhému místu. Všem chovatelům, kteří zde byli ochotni vystavit holuby patří dík.

Na jihomoravské krajské výstavě v Břeclavi, kterou pořádala OO ČSCH Brno bylo vystaveno 571 holubů 40 plemen a 120 rázů od 72 vystavovatelů. I tato výstava slavila estetický úspěch svým uspořádáním, když všechna zvířata byla vystavena v novém výstavním fundusu. Svůj efekt měla i ukázková voliera brněnských voláčů u vstupu do haly. Škoda jen prostředí, které organizátor nemůže ovlivnit t. j. vymalovat halu a hlavně temperovat.

Na vystavené holuby bylo uděleno 35 čestných cen, 16 titulů jihomoravský šampion a 6 mistrů Jižní Moravy. Z naší oblasti získal mistra na benešovské František Homola, šampiony získali na texana Vladimír Hanuš, na rysa Josef Römer, na německého výstavního Petr Hlavoň a na brněnské voláče na holuba a na holubici Jiří Ludvík.

Udělení pohárů na holuby bylo následující:

 • Nejlepší kolekce - moravský pštros - Vlček František

 • Nejlepší holub - brněnský voláč - Ludvík Jiří

 • Nejlepší holubice - moravský pštros - Vlček František

 • Nejlepší mladý chovatel - výstavní tipler - Odehnal Martin

 • Nejlepší kolekce nár. plemene – hanácký voláč - Manda Dušan

 • Nejlepší gigant - Ing. Albrecht Josef


 

V soutěži okresů na krajské výstavě bylo pořadí následující:

 1. Brno - 1912 b.

 2. Znojmo - 1902 b.

 3. Břeclav - 1896 b.

 4. Vyškov - 1892 b.


 

Aktiv chovatelů holubů se uskutečnil v neděli 21.2.2016 na Plotní za účasti 22 chovatelů ze 14 ZO. Na aktivu bylo provedeno vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele za r. 2015.

 1. Römer Josef 122 b.

 2. Hlavoň Petr 113 b.

 3. Janek Ladislav 112 b.

 4. Homola František 111 b.

 5. Beránková Jarmila 107 b.

 6. Uher Milan 106 b.

 7. Sec Jiří 105 b.

 8. Studený František 100 b.

Mladý chovatel - Odehnal Martin

Chovatelé na prvních třech místech a mladý chovatel získali vkusné poháry.

MVDr. Martinec nám provedl zajímavou přednášku o veterinární péči, nemocech holubů a jejich léčbě. Byli zvoleni delegáti na konferenci ÚOK chovatelů holubů : Barták Pavel a Ludvík Jiří. Byl také odsouhlasen plán činnosti pro rok 2016:

 • Rozdělení kroužků 2016

 • Aktiv OOK

 • Účast na konferenci ÚOK

 • Soutěže na oblastní, krajské a celostátní výstavě

 • Obeslat výstavu plemenných chovů

 • Soutěž nejlepší chovatel

 • Schůzky komise

 

Připomínám termín uzávěrky objednávky kroužků na holuby na rok 2017, kterým je středa

 

2 0. Č e r v e n c e 2 0 1 6 na Plotní , Brno

Ludvík Jiří, předseda OOK holubů Brno

Zpráva OOK Brno chovatelů holubů z Oblastní výstavy rok 2015.

 

Oblastní výstava se konala ve dnech 10. a 11. října v Žabčicích za sokolovnou, kde jsou

odpovídající prostory na pořádání takových akcí. Poprve byla všechna zvířata vystavena

v nových klecích což ocenili všichni vystavovatelé i návštěvníci, kterých i přes nepříznivé

počasí (velký vítr) přišlo 600.

 

Holubů bylo vystaveno 324 ve 30 plemenech a 69 rázech od 45 vystavovatelů. Ocenění

holubů bylo následující: vynikající  4, výborný  18, velmi dobrý  223, dobrý  52,

dostatečný  3 a neoceněno bylo 24 holubů. Na holuby bylo uděleno 20 čestných cen: košoa

 Řičánek Kamil, moravský pštros červený  Spáčil Stanislav, MP modrý  Dohnal Josef, MP

žlutý  Jaroš Karel, slezský barevnohlávek  Beránková Jarmila, rys  Römer Josef, gigant 

Kvarda František, NVH  Hlavoň Petr, poštovní holub  Vodička Lubomír, benešovský 

Homola František, lahore  Magal Pavel, moravská bagdeta  Ing. Müller Jaroslav, česká

bagdeta  Magal Pavel,modenka  Uher Milan, slezský voláč  Sedláček Václav, moravský

morák  Kelbl Vladimír, brněnský voláč – Ludvík Jiří, arabský bublák – Römer Josef.

 

Na výstavě se uskutečnily dvě soutěže vyhlášené OOK. Soutěže ZO se zúčastnilo 8 organizací

a výsledky jsou:

 

1. Unkovice- Žabčice          953 bodů                                5. Brno střed                 943 bodů

2. Radostice                          952 bodů                                6. Jehnice                        942 bodů

3. Rajhrad                               948 bodů                                7. Ořechov                      939 bodů

4. Mor. Bránice                    947 bodů                                8. Blučina                        939 bodů

 

Druhou soutěží byla soutěž kolekcí, kterých bylo celkem 67, a na prvních pěti místech se

umístili:

 

1. Brněnský voláč modrý bělouš                 382 bodů           Ludvík Jiří

2. Moravský pštros černý šupinatý            382 bodů             Kelbl Jan

3. Moravský pštros žlutý                                 380 bodů           Jaroš Karel

4. Rys modrý bělopruhý                                  379 bodů           Römer Josef

5. Moravský pštros červený                           379 bodů          Spáčil Stanislav

 

Pohár mladého chovatele získali výstavní tipleři Martina Odehnala, pohár starosty Unkovic

nejlepší holub moravský pštros černý šupinatý Jana Kelbla a pohár starosty Unkovic nejlepší

holubice brněnský voláč modrý bělouš Jiřího Ludvíka.

 

Je na škodu věci a na zváženou proč se některé organizace této výstavy nezúčastňují a proč

se pořádá ve stejném termínu v rámci oblasti jiná výstava?!

 

Evropské výstavy ve francouzských Métách se úspěšně zúčastnilo 8 chovatelů z naší oblasti.

Evropské šampiony získali na rysa Römer Josef, na kudrnáče Bc. Veselý Alexandr a na

pražského krátkozobého rejdiče MVDr. Ráček Václav. Mistra Evropy získal na kudrnáče Bc.

Veselý Alexandr a dva tituly na pražské krátkozobé rejdiče MVDr. Ráček Václav. Čestné

(příplatkové) ceny získali na rysa Josef Römer, na moravského pštrosa Jan Kelbl, na brněnské

voláče Jiří Ludvík 2x,na kudrnáče Alexandr Veselý,Bc.,na moravské moráky Vladmír Kelbl 2x a

na pražské krátkozobé rejdiče Václav Ráček, MVDr. Dokonce 3x.Ziskem 96 bodů se neztratili

ani brňáci Vlastimila Víta, bohužel bez ceny. Všem chovatelům, kteří měli odvahu vystavit své

holuby patří dík a všem úspěšným gratulujeme!

 

Holubáři se také zúčastnili soutěže okresů na celostátní výstavě v Lysé, kde jsme se umístili

na 4. místě a tak pomohli oblasti k celkovému druhému místu. Všem chovatelům, kteří zde

byli ochotni vystavit holuby patří dík.

 

Na jihomoravské krajské výstavě v Břeclavi, kterou pořádala OO ČSCH Brno bylo vystaveno

571 holubů 40 plemen a 120 rázů od 72 vystavovatelů. I tato výstava slavila estetický úspěch

svým uspořádáním, když všechna zvířata byla vystavena v novém výstavním fundusu. Svůj

efekt měla i voliera brněnských voláčů u vstupu do haly. Škoda jen prostředí, které

organizátor nemůže ovlivnit t. j. vymalovat a hlavně halu temperovat. Na vystavené holuby

bylo uděleno 35 čestných cen, 16 titulů jihomoravský šampion, 6 mistrů Jižní Moravy. Z naší

oblasti získal mistra na benešovské František Homola, šampiony získali na texana Vladimír

Hanuš, na rysa Josef Römer, na NVH Petr Hlavoň a na brněnské voláče na holuba a na

holubici Jiří Ludvík.

 

Udělení pohárů bylo následující:

 

-nejlepší kolekce                                - moravský pštros černý                                              -Vlček František

 

-nejlepší holub                                  -brněnský voláč bílý                                                         - Ludvík Jiří

 

- nejlepší holubice                           moravský pštros černý                                               Vlček František

 

- nejlepší mladý chovatel           - výstavní tipler černý                                                     - Odehnal Martin

 

- nejlepší kolekce nár. plemene – hanácký voláč                                                              - Manda Dušan

 

- nejlepší gigant                                                                                                                                 - Ing. Albrecht

Josef

 

V soutěži okresů v chovu holubů na krajské výstavě bylo následující pořadí:

 

1. Brno                                1912 bodů

2. Znojmo                           1902 bodů

3. Břeclav                           1896 bodů

4. Vyškov                             1892 bodů

 

S O U T Ě Ž o nejlepšího chovatele roku 2015 bude mít prodlouženou uzávěrku do 1 7. 2. 2

0 1 6. Soutěžní formuláře jsou k dispozici na Plotní anebo na internetu ke stažení. Soutěžní

podmínky jsou jasné dle formuláře – z jedné výstavy 4 nejlépe bodovaní holubi.

 

A K T I V chovatelů holubů se bude konat v neděli 2 1. 2. 2016 na Plotní, začátek v 9.30

hodin!

 

V roce 2016 přeji všem chovatelům pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v chovu i na

výstavách!

 

Ludvík Jiří


TOPlist
aktualizováno: 29.01.2020 07:51:51